Thursday, August 14, 2014

hatod kawat

gihatod sa hangin ang
pulong
nga gibilin diha sa kilid
sa imong dalunggan
nahikatulog ka
sa tumang kakapoy
ug wala mo maambat
ang kahigwaos
sa nagpaabot

gisapot ang kabuntagon
kay wala na ang
pulong

gikawat sa kaadlawon
nga naghibulos intawon
gasakit ang tiyan sa
tumang kaaslom

No comments: