Sunday, November 15, 2015

KUNO


Kining pulunga
kanunayng gigamit
tungod sa kahadlok
kon unsay dangatan
kon ikaw paninglan
na sa kamatooran

mao kuno
matud pa niya
nagpabilin kini human
sa imong paglitok
og bahad nga kon unsa
man ugaling
dili ka gayod mangilabot

daghang nadaot bahin aning
kuno
daghang naglakaw nga
wala nay ulo
daghang way kalibotan
kon nganong naguba ang
gihimong gabalay
sa iyang kadungganan

kay lagi anaa man lang
sa kuno
apan usahay baya kining
kuno
nagsumikad nianang
aso nga dili makumkom
ang bukag nga daghag
mata
anang tawo nga mat-an
pas pinya

mitago sa kuno apan kon
imong sutaon
puno sad diay sa unod
lig-on pas bukog sa kabaw
gahi pas ugat
kuyaw pas kiting

No comments: