Sunday, November 29, 2015

balak sa kalipay

ayoha og pili ang mga pulong
sama sa pagpili mo sa mga lugas

ilain ang tipase sa bugas
iwahing ang mga bato
tayhopa ang tahop

pilia ang pulong nga ligdong
ang tam-is ang humot ang kaanindot

balika ang kabahin sa buyog og rosa
ang alibangbang og ilang-ilang

dili kaayo panimuyo ang pulong sa
hangyo ang kalit sa pagkutlo
gamita ang inanay ang labyog sa uhay
ang sentimiento sa mga kanhiay
ang misteryo sa mga kunuhay

tagoa ang sakit og hapdos ang
bunal og bun-og ihapsay ang buhok
sa alimyon sa lana sa tubig sa sapa

adtoon ta ang lugag sa kaanyag
ang mga tinguha ta kahayag
ania na ang mga bag-ong kaplag
ang taligsik sa ulan bisan kanus-a
dili baga dili gayod yabag

ania ang kabag-ohan usa ka
bandihadong kasadya sa pulong
og hunahuna ania ang sayaw
sa tamsi sa sanga sa usa ka antulanga

No comments: