Sunday, November 1, 2015

dito po sa lugar namin
sa araw ng undas
masaya ang mga patay
pati na ang mga buhay
magkakilala ang mga
tao at mga kaluluwa
maluwag ang menteryo
kagaya sa boulevard
nasanay na rin sa takot
kaya ano pa ba ang ikakatakot?

No comments: