Friday, September 4, 2015

ikaw lang.
ikaw lang ang nakapukaw sa akong nahikatulog nga kaulag.
gisualayan ko kinig tawag nga gugmang nangulahi.
bisan unsaon, kaulag lang gihapon.
sayod ka ba nga bisan kinsang nawong nga akong makita bisan asa
imong nawong ang atua?
unsaon ko kaha pagbalibad ang nanangpit mong dila?
ang nanawag mong sampot?
ang bukid mong dughan nga sa matag kaadlawon gusto nakong tungason

nanghinuktok ko
kon unsa ang maguba kon sugdan ko na ang akong kamaldito.

maguba ang tibuok lungsod
makisaw ang dagat
mahubas ang sapa
maglinti, modalugdog ang langit
maglinog ang patag
mangadukmok ang pangpang

gipaningot kog bulbog
mikunot ang akong agtang
miuk-ok ang akong ikog

maong miingon ko: di na lang.
gilitok ko: jawa, pahawa!

No comments: