Tuesday, September 22, 2015

giandam na nako
ang tanan
ang akong kaugalingon
ako na nga
giunag lig-on

ugma kon adunay
sunog ang mahitabo
sa atong balay nga
gipuy-an
dili nako sugpoon ang
kalayo
pasagdan ko kini nga
mokaylap
hangtod maugdaw ang
tanan

iphon ko ang mga aligato
tapokon ko ang mga abo
hiposon ko ang mga
agipo

gipanagna na ang akong panaw
ang pagbalhinbalhin nga
walay kataposan

miingon ang mananagna nga
ikaw
dili na gayod mokuyog kanako

mao kini ang akong pagpangandam
lig-onon ko ang akong kaugalingon
og sa sunod nga hugna sa akong
panaw
kauban ko na ang mga alindanaw

dili na ako motoo sa pasalig
nianang balay
nianang hardin
nianang atabay

No comments: