Saturday, September 5, 2015

mga tingog nga gidalag balik sa kusog nga ulan sa baryo sa Olingan

mibalik ang mga tingog sa
pagbadlong
"ayaw kamo pagpaulan basin
unya kamog hilantan"

sa laing bahin sa dakong nataran
ang mga batang nanggihumo nanagan
nagdulag dakpanay sa ilalom sa ulan
" dakpa ko, dakpa ko, 
dili ka kaapas kanako"

sa kilid sa bintana atua ang babaying
tigulang, nanambo, nanampiling
dugay na nga pinaabot sa wala
miabot, " kanus-a pa kaha motuwak
kining ulana?"

No comments: