Friday, September 4, 2015

tunggo

sa tumoy sa
bungtod
human sa pipila
ka oras
nga paglakat
sa kilid sa punoan
sa mangga
diha sa liki sa
dakong bato
mibuhagay ang
bugnaw kaayo
nga tubig

No comments: