Thursday, February 12, 2015

pantasya

dinhing dapita
milabay ang hari og rayna
sakay sa ilang
karwahe nga giguyod
sa bulawan nga
kabayo

diha sa ilang likod
ang prinsesa og
prinsipe
sakay sa ilang
kabayong pak-an

sa unahan anaa ang
palasyo ug mga sundalo
ang mga tore
ang hardin nga puno
sa buwak

pamati, pamati,
gusto nakong makalimot
kas imong
kasakit...

No comments: