Monday, February 9, 2015

ang kagilok og
kakatol usa ra
ang katam-is og
kapait usa ra gihapon
ang tanan
usa ra ang kamatayon
ang kinabuhi usa ra

ang likog og atubanga
usa ra
ikaw ra kana
gilamat ka lang
sa usa ka sipyat nga
panglantaw

ang kagutom og kabusog
usa ra kana
ang habog og ubos
ang taas og mubo
usa ra gihapon kana

hunahunaa pag-ayo
kon wala kana wala sab kadto
kon wala kini wala sab kana
ang wala diri wala sab didto
kon mopahawa ko
palihog tuyuka lang ang plato

No comments: