Thursday, February 12, 2015

dili sa mga pulong
"gihigugma ko ikaw"
dili diha sa paghaploy
mos akong buhok
dili sa imong mga
halok

kondili diha sa pipila
ka tuig mong
panglaba pamalantsa
sa bulingon kong
karsones
sa pagluto, paghukad
mos akong
pamahaw
sa paghapnig sa banig
sa pagpilo sa habol

diha ko nakita ang
tiunay mong gugma
kanako

No comments: