Saturday, February 21, 2015

pagpaminaw

ang mga landong sa mga dahon sa kahoy
diin anaa ka
nagpabugnaw bisan nabati mo kini diha
sa wala pag-ambat
nagpabilin ang
kabugnaw nga unya dapit sa pagpanilhig
sa orasan sa pagpiyong sa kahayag
mabanlas
unya ikaw nga nagsigig hunahuna sa imong
nabuhat nga sala
batok sa imong kaugalingon
naghinuktok

kabahin niini ang imong nakita mao lamang
ang anino sa imong pilok nga gimugna sa usa
ka kahayag gikan sa kamatyonon nga
kandila

No comments: