Friday, February 20, 2015

kalawat sa kaminyoon

Human nang
Gikaon ang unod
Giinom ang dugo
Karon
Maghawiray na ang
Pinakatinood

No comments: