Friday, March 27, 2015

wanang, bitoon, pulong

ang kawanangan nahimong
sab-itanan sa mga bitoon

ang papel nga wa pa masulati
duhikan ko sa mga pulong

pagkahuman mahimo na usab
kining usa ka laing wanang

unya anaa na usab ang mga
bitoon, gisab-it, mogilak

No comments: