Wednesday, March 4, 2015

ANG AKONG KINUMOgahi nga kinumo nga
gilingin sa
ngotngot nga kasakit
usahay moabre
aron mahimong
mga tudlo nga
mohawid sa akong
kasingkasing
og mobalik na usab
pagsirado aron mahimong
usa ka
pakigbisog sa laing
adlaw nga
umaabot
nga ngotngot
laylay sakit og
hapdos.

No comments: