Monday, March 9, 2015

ang duha ka mga gutom nga
bata nga anak sa mananagat
mitagbo kanamo
naglingkod sa balas sa kilid
sa among gilingkoran ug
samtang kami nagsaysay
sa among mga sugilanon
silang duha nag-atong bisag
ang mga mata naghiyong
na sa katulugon

(...sa kagutom)

misiga ang mata sa akong
igsoon nga 58 na ang edad
nga naminyo sa usa ka marinero
nga sa ilang panagpuyo wala
gayod sila mahatagi og
grasya sa pagbaton ug mga
anak

ug siya nasuko nga miingon
ngadto sa duha ka mga bata
nga bulingiton,

"kamong duha
pamahawa kamo dinhi
balik kamo sa inyong
balay
katulog"

ug nahadlok ang mga
bata
nanagan balik sa ilang
balay
dapit sa kanipaan
atbang sa
baybayon

ako nga naglantaw
gibati og kasakit nga mora
bag gikumot pag-ayo ang
akong kasingkasing

ang mga abog gikan
sa mga tiil sa maong mga
bata
morag nanimalos sa among
ingnon tang
kahakog

(milantaw kos akong igsoon
nga mipadayon pagsaysay
sa usa ka sugilanon
kabahin sa pagbudhi isa
iyang bana
nga kuno nakauyab og
usa ka dalagita
nga nagtrabaho sa usa ka
imnanan sa pikas
lungsod
as likod sa akong hunahuna
nakaingon ko nga
basin og nasayop ra siya..)

apan dili ko siya mabasol
aduna siya kahiubos gikan
sa lagom nga dag-om sa mga
panganod nga mipatong
sa atop sa ilang panimalay

og ang iyang kasuko kabahin sa
kinabuhi
(o kaha ba sa kamatayon
nga nagpahipi sa kilid sa ilang
labat)

hapit na mosangko
diha sa utlanan
sa gihungihong nga langit

No comments: