Friday, March 27, 2015

managsama rag mga tudlo

kamong midagan
nga adunay gidalang mga sulo
nga adunay gipasahan sa inyong mga sulo
tawgon ko kamog
mga bulahan

kaming nagpuyo kay lagi walay sulo
unya wala usay motagbo kanamo og
modawat sa among mga kasubo
tawgon ko gihapog mga
bulahan

kay abi mo wala sa akong ulohan
o sa akong lapalapa ang
kaalaotan

kay ang nagpuyo og ang midagan
managsama lamang
kay ang walay sulo ug dunay sulo
managsama rag
mga tudlo

No comments: