Saturday, July 2, 2016

bongbong sa pikas
bongbong
ang atong mga pagbati
duha ka tag-as nga
mga haligi
nga kinahanglang dili
magtupad
aron dili matumba kining
balayan tang
pati.

No comments: