Saturday, July 2, 2016

makigdula tang
duha sa
atong mga
kaniadto

mora tag mga
bata nga ang mga katawa
miabot
sa langit

pisik-pisik sa tubig
lapok-lapok sa aping
ambak-ambak
sa labat
lukso-lukso sa bato
landing sa
suba nga kusog ang
sulog
sa atong mga 
pagbati

makalibog nganong
usahay mas nindot man
ang mga
nanglabay

ngano ba nga ang mga
hagbay nang patay
mas buhi man hinoon?

ngano ba nga mahikap
pa man ang
wala na? 

ang mga saad nga
wala matuman ngano ba
nga kini
balik-balikan man?

mas gamhanan ba kaha
ang mga kasakit kaysa
sa kalipay?

No comments: