Monday, March 28, 2016

sulat ni dodong alang kang inday

nagsulat ako kanimo
tungod kay wala na ako malipay
gisulat ko kini sa papel nga ako unyang
gitago aron dili mo kini mabasa
dili ikaw ang akong gipahibalo niini

gisulat ko kini aron dili ko kini malimtan
ang tanan nakong kasakit
mga kahiubos mga kapungot nga ania nagsagolsagol sud sa akong dughan
akong gipatik sa bato
aron bisan kanus-a dili ka na gayod kini
malimtan

dili sa ingon nga gusto nakong pasakitan ang
akong kaugalingon
sa dugay nga panahon o sa hangtod hangtod
dili ako buang

pahimangno lamang kini sa akong kaugalingon
lakip na kadtong uban nga anaa sa akong kahimtang
dili diay angayan nga atong ipamugos ang
atong kaugalingon sa ubang tawo
kon dili sila ganahan kanato
nganong makig-uban pa man kita kanila
puros lamang pasakit ang ilang gihatag kanato
dili maayong kita magpaitoy-itoy lamang
tagaan ta og dignidad ang atong kaugalingon
diha sa pagbiya kanila
ug ato silang pasagdan sa ila usab nga
kaugalingong kalipay

natawo man god kita inday nga gawasnon
ug diha sa maong kagawasan
pahinungtan ta gayod kon unsa ang makalipay
usab kanato

mga mangtas sila, mga demonyo
mga sungayan, mga ikogan
busa kita nga nagpakatarong angayan
lang nga sila biyaan

mobarog kita sa atong kaugalingon
mangita kita sa atong mga kaayohan
dili kita magpadaogdaog kanila
gitagaan kitag kaugalingong kahayag
ni Bathala aron kita moiwag sa atong
gipili nga dalan

hagbay ra akong mibiya diha
ug wala akoy laraw pa nga mobalik
ania ako diri
hari sa akong kaugalingong gamayng luna
ako ang magbuot
ako ang malipay
ang akong mga oras alang lang kanako
ang akong ugma 
madasigon

kon naghandom ka pa nga ako mobalik
palihog kalimti kana
kining akong gisulat akong pil-on hangtod
nga kini dili mo na makita ug dili mo gayod
kini mabasa

sa ginaingon ko na sa una
gisulat ko kini alang kanako kay
moabot ang higayon nga malimtan ko na ang
ilang gibuhat kanako
unya kon nagpataka na usab ako sa akong kaugalingon
ako na usab kining kuhaon
bukharon, basahon pag-usab
aron ako na gayong tarongon ang
ang akong kinabuhi.

No comments: