Wednesday, April 22, 2015

paghan-ay

ang pinakamaayong moborda
mao ang pinakahilomon

pagkaanindot sa iyang mga buwak
nga hinimo sa tanod
nga iyang gimugna diha sa puting
panapton

ang pinakaanindot nga buwak didto
sa panapton 
mao ang gaduhaduha pa sa pagbuswak
madudahon sa pagkamatood sa adlaw

ang pinakaanindot nga panapton kadtong
nabordahan sa buwak nga wa pa kaayo
mibuswak nga nahawiran sa kamot
nga kanunayng natuslokan sa dagom

ang pinamaayong kahilom kadtong
hapit na iborda diha sa puting panapton
nga wala pa giluwa sa tilaok sa tanod
nga gihuktan pa sa dagom

No comments: