Wednesday, April 22, 2015

pagpagarbo

ang balaod og balak
mao ang sanga og ang salingsing
nga sa bentana misungsong
sa sulog nga kahayag
nga gikan sa kahaponon

No comments: