Thursday, July 9, 2015

ang tighukom

anaa lang gihapon
ang buwak sa gawas
ning atong bag-ong
gipuy-an

milabay sab ang hangin
paingon sa dagat
anaa ang adlaw
kanunayng mihayag

pasayloa nga dili na
ako makalantaw
kaninyo

dili ko na madayeg
ang katahom, kainit,
kaalimyon,

gasubo ako sa dagkong
suliran sa uban
sa kanunay gisulayan ko
paghubad ang
mga kagubot

pulong nga misalapid
buhok nga nanagsupak
mga balikog nga katuyoan
tinipigang kasilag
pahiyom nga gadumot
saad nga pasundayag

gamhanan gihapon ang
kalaog
gipukan ang matood

No comments: