Thursday, July 9, 2015

ang Sphinx ngadto kang Oedipus

dili unta angayan
apan ambot ikaw man
ang makamaong
mopukaw kanako

gikahadlokan ko ang
sunod
kon unya mahitabo
unya ako mapukan

sama sa pagkatubag
sa akong tigmo diha
kanimo
gamhanang Oedipus

mahimong mabuak
ang tanang ania kanako
ang akong kasingkasing
ang akong mga pako
nga karon puros mga
bildo sa imong atubangan

apan kalooy ba
kay sayod ka nga sumala
sa tagna sa usa ka
sugilanon

ikaw lang gihapon ang
maalaot
lugiton mo ang imong
mga mata
ug maglatagaw ka
nga mag-inosara

ang mas sakit
kay bisan kanus-a
dili mo lang gayod
gihapon litokon
ang akong ngalan

No comments: