Monday, May 25, 2015

wa ko masayod kon asa.

ang salog sa atong balay
kawayan.
nagsugod kining walay
pangag.
dili lang kay nindot lantawon.
nagpakita kinig kalig-on
busa ang atong mga tiil
kon motunob 
walay kahadlok.

usa ka adlaw niana
napangag kini unya gusto
nakong ayohon

miingon ka, ayaw.
pasagdi ang mga salog
nga mangapangag

miingon kag dugang
kining balaya kawayan lamang
pasagdi siya nga maguba
sa iyang kaugalingong panahon

kining balaya abtanan lamang
nato samtang ania pa kita
apan sayod ka, pagkaugma
biyaan na nato kini

busa gipasagdan nato ang 
pagkapangag sa salog
hangtod nga ang atong mga tiil
naanad na usab sa kahadlok

ug tuod man
ang salog nga kawayan
nahimong salog nga yuta

diin anaa ang gilubong
ang ugma, ang kagahapon
nga napuno sa kahaw-ang

karon mobiya na usab ako
wa ko masayod kon asa.

No comments: