Monday, May 25, 2015

sa pako sa kagawasan

ang kapait
dili lamang anaa sa kapait

sa tam-is mo kunuhayng 
pahiyom
sud sa imong alingagngag
anaa ang
kapait sa imong
kinabuhi

ang kabug-aton dili diha
sa dagkong mga bato
anaa usab kini sa 
kapakyas

mas bug-at ang dili makita
ang dili mataral

kon maglakaw kita paingon
sa plaza
kinsa bay magdahom nga 
wala kitay tinood nga
direksyon?

pagkaanindot sa imong buhok
pagkagubot diay sa imong utok

pagkaputi sa imong pamanit
pagkaitom ba diay sa imong tanlag

pagkakusog sa imong buhakhak
dungog kaayo ang imong layo nga katawa
dili nako makita ang luha nga nahulog
sa tugas nga salog

gidawat sa kasing-kasing ang tanan
sa iyang kamot nga balaan
pagkagaan, pagkagaan
diay kining maglupad kita
sa pako sa kagawasan

No comments: