Wednesday, August 30, 2017

daw usa ako ka hubag
nga nakabuto niadtong gabhiona

sayod kong kasukaon ka sa
nana nga miawas

wala koy laing gibati kondili
ang kahayahay

walay laing nahitabo kanako
sa akong kagawasnon

No comments: