Saturday, August 6, 2016

pagbalik sa kaugalingon human sa kaulag


ginahandom pa gihapon 
ang pag-abot sa kasumo

gipangita ang pultahan
sa kagawasan

paingon sa sulod sa 
kaligdong nga ug kon

mahimo dili  na mobalik
sa langob nga gigikanan

hapit na hapit na ang
tutok nga walay gana

moabot na ang kahilom
ang tiunay nga kalipay

mahimo na nga ikaw ikaw
bisag walay nakaila

No comments: