Thursday, June 18, 2015

pusod

diri sa karaang
isla nanubo ang mga hagwa

hmm, mga
pulo ka tuig

ang mga hagwa wala
gyud mamunga

kadyot lang ang mga
udlot

ang kalipay mitabok
sa pikas isla

walay kisaw ang
mga bas

ang kahilom wa sab
mamunga

ang ilang mga udlot
kulungon

uga, apan adunay
kalainana

daghang gamot ang
kahilom

gilukop ang tibuok isla
nga namunga sa mga panganod

nga ang garbo mao lamang
ang mga luha

nga mihumod sa balas
nga nananga

ug mga kalig-on
samtang ang mga kalipay

giiway, sama sa
pagputol mos imong pusod

No comments: